Huvudsida

Main Page

Den här webbplatsen har som ursprungliga avsikt, att göra några av mina filer, tillgängliga på Nätet. Det finns också en hel del information kring dom. All informationen är uppdelad, på olika ämnen.

This website has as its original purpose to make some of my files accessible on the Net. There is also a great deal of information around these. All this information is divided into different subjects.

 Fakta (Facts)
  Historia (History)
  Paleontologi (Palaeontology)
 Fiktion (Fiction)
  Planetäventyr (Planerary Romance)

  Rymdopera (Space Opera)
  Sajensfiktjen (Science Fiction)
 Upphovsrätt och kontakt. / Copyright and contact. 

Startad den 14:e december 2010.
Senast uppdaterad den 8:e januari 2018.

Started the 14th of December 2010.
Last updated the 8th of January 2018.

News