Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Arthur Wellesley

Ingen upphovsrätt. / No copyright.

Arthur Wellesley (1769 – 1852) var en brittisk general och politiker. Han var Storbritanniens statminister 1828 – 30. Dessutom var han den förste, att bära titeln ”hertig av Wellington”.

Arthur Wellesley (1769 – 1852) was a British general and politician. He was the Britain’s prime minister 1828 – 30. Furthermore, he was the first to bear the title “duke of Wellington”.

Senast ändrad den 7:e oktober 2018.

Last changed the 8th of October 2018.

Texten har kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

This text has commercial rights reserved by Lena Synnerholm.