Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Charles Jean Bernadotte

Ingen upphovsrätt. / No copyright.

Charles Jean Bernadotte (1763 – 1844) var en fransk general. 1810 valdes han, till Sveriges kronprins. Under hans tid som kronprins, erövrade Sverige Norge. Följaktligen var han kung av Sverige och Norge, från 1818. Det nuvarande svenska kungahuset, härstammar från honom.

Charles Jean Bernadotte (1763 – 1844) was a French general. In 1810 he was elected crown prince of Sweden. During his time as crown prince Sweden conquered Norway. Consequentially, he was king of Sweden and Norway from 1818. The present Swedish royal family descends from him.

Senast ändrad den 18:e mars 2019.

Last changed the 18th of Mars 2019.

Texten har kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

This text has commercial rights reserved by Lena Synnerholm.