Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Charles Tristan de Montholon

Ingen upphovsrätt. / No copyright.

Charles Tristan de Montholon (1783 – 1853) var fransk officer och spion. Det är värt att notera, att han var en frekvent lögnare. Så varje uppgift som från början kommer från honom, måste om möjligt granskas noga, innan den accepteras som sann.

Charles Tristan de Montholon (1783 – 1853) was a French military officer and spy. It is worth noting that he was a frequent liar. So each statement originally coming from him have to be toughly scrutinized if possible before it is accepted as truthful.

Senast ändrad den 19:e mars 2019.

Last changed the 19th of Mars 2019.

Texten har kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

This text has commercial rights reserved by Lena Synnerholm.