Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

David Geoffrey Chandler

Upphovsrättsstatus okänd. / Copyright status unknown.

David Geoffrey Chandler (1934 – 2004) var en brittisk historiker. Han var expert på Napoleone Buonaparte, som han kallade “en stor, dålig man”. Personligen håller jag med honom, fast det är förstås bara min åsikt.

David Geoffrey Chandler (1934 – 2004) was a British historian. He was expert on Napoleone Buonaparte, who he called “a great bad man”. Personally I agree with him, however, this is of cause just my opinion.

Senast ändrad den 7:e oktober 2018.

Last changed the 7th of October 2018.

Texten har kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

This text has commercial rights reserved by Lena Synnerholm.