Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Henri Gratien Bertrand

Ingen upphovsrätt. / No copyright.

Henri Gratien Bertrand (1773 - 1844) var en fransk officer.  Han var den lojale samurajen, som följer sin fältherre överallt, oavsett vad han gör.  Eftersom fältherren var Napoleone Buonaparte, har jag lite svårt att sympatisera med det.  Men Henri var åtminstone inte dumdristig.  Att ha någon att lita på, är också alltid bra.

Henri Gratien Bertrand (1773 - 1844) was a French military officer.  He was the loyal samurai who follows his warlord everywhere, regardless of what he does.  Since the warlord was Napoleone Buonaparte I have a bit hard to sympathize with this.  But at least he was not foolhardy.  Having someone to trust is also always good.

Senast ändrad den 18:e mars 2019.

Last changed the 18th of Mars 2019.

Texten har kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

This text has commercial rights reserved by Lena Synnerholm.