Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Horatio Nelson

Horatio Nelson (1758 – 1805) var en brittisk amiral. Jag tog med honom för att visa, att hans vaxfigur är mycket mer realistisk, än många populära framställningar.

Horatio Nelson (1758 – 1805) was a British admiral. I included him in order to show that his wax figure is much more realistic than many popular depictions.

Senast ändrad den 19:e mars 2019.

Last changed the 19th of Mars 2019.

Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.