Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Hudson Lowe

Ingen upphovsrätt. / No copyright.

Hudson Lowe (1769 – 1844) var en brittisk officer och politiker. 1816 – 21 var han guvernör på Saint Helena.

Hudson Lowe (1769 – 1844) was a British military officer and politician. He was governor on Saint Helena 1816 – 21.

Senast ändrad den 9:e juli 2018.

Last changed the 9th of July 2018.

Texten har kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

This text has commercial rights reserved by Lena Synnerholm.