Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Louis Joseph Marchand

Ingen upphovsrätt. / No copyright.

Louis Joseph Marchand (1791 – 1876) var en fransk tjänare. Han var sannolikt så nära den perfekta personliga tjänaren, som någon människa kan komma. Från 1812 var han anställd, av Napoleone Buonaparte. 1814 fick Louis nytt jobb, som Napoleones personliga tjänare. Louis gillade honom även som person. Följaktligen blev han Napoleones favorit, bland dom personliga tjänarna. Ända tills Napoleone dog 1821, var Louis det hos honom.

Louis Joseph Marchand (1791 – 1876) was a French servant. He was probably as close to the perfect personal servant as anyone can get. From 1812 he was employed by Napoleone Buonaparte. In 1814 Louis got a new job as Napoleone’s personal servant. Louis also liked him as a person. Consequentially, he became Napoleone’s favourite among the personal servants. Until Napoleone died in 1821 Louis was this for him.

Senast ändrad den 19:e mars 2019.

Last changed the 19th of Mars 2019.

Texten har kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

This text has commercial rights reserved by Lena Synnerholm.