Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Magnus Uggla

Upphovsrättsstatus okänd. / Copyright status unknown.

Magnus Uggla (född 1954) är en svensk musiker. Han är mest känd för sina texter, som är kritiska till olika samhällsfenomen.  Jag tror att han helt enkelt, är född upprorisk.

Magnus Uggla (born in 1954) is a Swedish musician. He is most famous for his lyrics which are critical to different phenomena of society.  I think he is simply born rebellious.

Senast ändrad den 25:e mars 2019.

Last changed the 25th of Mars 2019.

Texten har kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

This text has commercial rights reserved by Lena Synnerholm.