Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Magnus Uggla

Upphovsrättsstatus okänd. / Copyright status unknown.

Magnus Uggla (född 1954) är en svensk musiker. Han är mest känd för sina texter, som är kritiska till olika samhällsfenomen.

Jag minns inte varifrån jag fått fotot.

Magnus Uggla (born in 1954) is a Swedish musician. He is most famous for his lyrics which are critical to different phenomena of society.

I don't remember where I got tis photo from.

Senast ändrad den 9:e juli 2018.

Last changed the 9th of July 2018.

Texten har kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

This text has commercial rights reserved by Lena Synnerholm.