Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Ancylotherium hennigi

© BBC

En stor växtätare, som levde på Afrikas savanner, under miocen och pliocen.  Till skillnad från dom flesta medlemmar av sin familj, gick den inte på knogarna.  Djurfamiljen (Chalicotheriidae) finns inte kvar idag.  Men hästdjur, noshörningar och tapirer, är deras närmaste släktingar.  Djuret tycks ha dött ut i samband med, att våra förfäder uppfann storviltjakt.  Det var i så fall, helt enkelt ett för lätt byte.

A large herbivore which lived on the savannahs of Africa during the Miocene and Pliocene.  In contrast with most members of its family it did not walk on its knuckles.  This animal family (Chalicotheriidae) does not exist today.  But horses, rhinos and tapirs are their closes living relatives.  This animal seems to have become extinct in connection with our ancestors inventing big game hunting.  If so, it was simply too easy for a prey.

Senast ändrad den 27:e maj 2019.

Last changed the 27th of May 2019.

Texten har kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

This text has commercial rights reserved by Lena Synnerholm.