Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Diplodocus

© BBC

En jättestor, växtätande dinosaurie, som levde i Nordamerika mot slutet av jura.  Med sina 30 meter var den sin tids längsta landdjur.  (Den tidens tyngsta landdjur, var den mer än dubbelt så tunga Brachiosaurus.)  Det bör påpekas att djuren levde på slätter, även om dom förökade sej i skogar.  Det gjorde dom genom att lägga ägg, som var stora som fotbollar.

A gigantic herbivorous dinosaur which lived in western North America towards the end of the Jurassic.  Measuring 30 metres (98 feet) it was the longest land animal of its time.  (The heaviest land animal of at the time was Brachiosaurus which weighted more than twice as much.)  It should be noted these animals lived on plains but they reproduced in forests.  They did this by laying eggs the size of footballs.

Senast ändrad den 29:e maj 2019.

Last changed the 29th of May 2019.

Texten har kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

This text has commercial rights reserved by Lena Synnerholm.