Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Entelodon

© BBC

En stor köttätare, som levde på savanner i Eurasien, under eocen och oligocen.  Trots sitt grisliknande utseende, var den närmare släkt med flodhästar.  Jag skulle tro att dom konkurrerades ut, av medlemmar av rovdjuren.

A large, meat-eating mammal which lived on the savannahs of Eurasia during the Eocene and Oligocene.  Despite its pig-like appearance it was more closely related to hippos.  I think it was out-competed by mebers of the Carnivora.

Senast ändrad den 29:e maj 2019.

Last changed the 29th of May 2019.

Texten har kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

This text has commercial rights reserved by Lena Synnerholm.