Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Koolasuchus

© BBC

Ett stort, krokodilliknande groddjur, som levde i mitten av krita.  Den fanns i sydöstra Australien, och angränsande delar av Antarktis.  Trots den höga breddgraden, var området en tempererad skog.  I resten av världen hade den här sortens djur, konkurrerats ut av krokodilerna.  Koolasuchus klarade vintrarna där, genom att gå i dvala i grottor.  Det kunde inte krokodilerna.

A large, crocodile-like amphibian which lived during the middle of the Cretaceous.  It existed in south-eastern Australia and adjacent parts of Antarctica.  Despite the high latitude the area was a temperate forest.  In the rest of the world this type of animal had been outcompeted by crocodiles.  Koolasuchus survived the Winters there by hibernating in caves.  The crocodiles could not do that.

Senast ändrad den 29:e maj 2019.

Last changed the 29th of May 2019.

Texten har kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

This text has commercial rights reserved by Lena Synnerholm.