Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Megatherium americanum

© BBC

Ett stort växtätande däggdjur, som levde i Sydamerikas öppna landskap, från pliocen och framåt.  Djurets hud var bepansrad, vilket skyddade mot sabeltandade katter.  Däremot skyddade den inte alls, mot mänskliga spjut och pilar.  Följden blev att det dog ut ganska snart, efter människans ankomst.

A large, herbivorous mammal living in the open landscapes of South America from the Pliocene and on.  This animal’s skin was armoured which protected against sable-toothed cats.  In contrast, it did not protect at all against human spears and arrows.  Consequentially, it died out rather soon after human arrival.

Senast ändrad den 5:e mars 2019.

Last changed the 5th of Mars 2019.

Texten har kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

This text has commercial rights reserved by Lena Synnerholm.