Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Mononykus

© BBC

En stor dinosaurie från Centralasien, som levde i slutet av krita.  Den kan ha livnärt sej av myror och termiter, men det är osäkert.  Om den inte gjorde det, var den säkert allätare.

A large dinosaur from Central Asia which lived at the end of the Cretaceous.  It may have lived of ants and termites.  If it did not it was definitely an omnivore.

Senast ändrad den 31:a maj 2019.

Last changed the 31st of May 2019.

Texten har kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

This text has commercial rights reserved by Lena Synnerholm.