Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Världen för 18.000 år sedan. / The World 18,000 years ago.

 • 18000a
  18000a


Version med svensk teckenförklaring.

Version with Swedish legend.

 • 18000b
  18000b


Version med engelsk teckenförklaring.

Version with English legend.

 • 18000c
  18000c


Eurocentrisk (Europacentrerad) version anpassad för språk, som skrivs från vänster till höger.

Eurocentric (Europe centred) version adopted for languages written from left to right.

 • 18000d
  18000d


Eurocentrisk version anpassad för språk, som skrivs från höger till vänster.

Eurocentric version adopted for languages written from right to left.

 • 18000e
  18000e


Sinocentrisk (Kinacentrerad) version anpassad för språk, som skrivs från vänster till höger.

Sinocentric (China centred) version adopted for languages written from left to right.

 • 18000f
  18000f


Sinocentrisk version anpassad för språk, som skrivs från höger till vänster.

Sinocentric version adopted for languages written from right to left.

Hav. / Ocean.

Sötvattenssjöar. / Sweet water lakes.

Istäcken. / Ice sheets.

Köldöken. / Polar and alpine desert.

Tempererad öken. / Temperate desert.

Varm öken. / Hot desert.

Tundra. / Tundra.

Alpäng. / Alpine tundra.

Tundrastäpp. / Tundra-steppe.

Tempererad stäpp. / Temperate steppe.

Varm stäpp. / Hot steppe.

Savann. / Savannah.

Tempererad buskvegetation. / Temperate scrubland.

Varm buskvegetation. / Hot scrubland.

Öppen bergsskog. / Mantane open woodland.

Tempererad öppen skog. / Temperate open woodland.

Barrskog. / Coniferous forest.

Monsunskog. / Monsoon forest.

Tempererad, ständigt grön skog. / Tempereate evergreen forest.

Bergsregnskog. / Montane rainforest.

Tropisk regnskog. / Tropical rainforest.

Senast ändrad den 3:e oktober 2018.
Ingen upphovsrätt.

Last changed the 3rd of October 2018.
No copyright.