Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Världen för 18.000 år sedan. / The World 18,000 years ago.

Version med svensk teckenförklaring.

Version with Swedish legend.

Version med engelsk teckenförklaring.

Version with English legend.

 


Eurocentrisk (Europacentrerad) version anpassad för språk, som skrivs från vänster till höger.

Eurocentric (Europe centred) version adopted for languages written from left to right.


Eurocentrisk version anpassad för språk, som skrivs från höger till vänster.

Eurocentric version adopted for languages written from right to left.


Sinocentrisk (Kinacentrerad) version anpassad för språk, som skrivs från vänster till höger.

Sinocentric (China centred) version adopted for languages written from left to right.


Sinocentrisk version anpassad för språk, som skrivs från höger till vänster.

Sinocentric version adopted for languages written from right to left.

Senast ändrad den 5:e mars 2019.
Ingen upphovsrätt.

Last changed the 5th of Mars 2019.
No copyright.