Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Denna sida är under uppbyggnad. / This page is under construction.

Det här kommer att ägnas åt Alverfolket, när jag listat ut alla upphovsrätter.

This will be dedicated to ElfQuest when I have found out all copyrights.

Senast ändrad den 5:e november 2018.
Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Last chaged the 5th of November 2018.
Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.