Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Rymdopera / Space Opera

Det här är en samling resurser, till rollspelet Skymningshem: Andra Imperiet.

This is a collection of resources for the role-playing game Second Empire.

Ahira

Ahira

Altarrs Höga Rike.

The High Kingdom of Altarr.

Altherna

Altherna

Angesisisk skrift.

Angesian writing system.

Ang-No-Se

Ang-No-Se

Di Veld

Di Veld

Elfackla

Electric torch

Fojjobba

Fojjobba

Gorsingism

Gorsingism

Gårdinn

Gaardinn

Kenntkyrkan

Kennt Church

Khenoke

Khenoke

Kutakism

Kutakism

Lamark

Lamark

Mibbajnenn

Mibbajnenn

Moga

Moga

Monnyjja

Monnyjja

Myslem

Myslem

Måcku

Maacku

Naurism

Naurism

Necheriifoo

Necheriifoo

Nån Rösax

Naan Roesax

Obokyt

Obokyt

Obokyta

Obokytan

Ohuny

Ohuny

Olukonia

Olukonia

Pejora


Posikyrkan

Posi Church

Sankt Inri Kyrka

Church of Saint Inri

Santovasku


Saurie

Saurian

Sex Stammar

Six Tribes

Shaya


Siminatessa


Säfa Måckum

Saefa Maackum

Tickoapianna


Vad Federationen Althea inte vet, version A, B, C, D, E, F.

What the Federation of Althea does not know.

Vänyjåska siffor.

Vaenyjan numerals. 

Senast ändrad den 20:e december 2018.
Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Last chaged the 20th of December 2018.
Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.