Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Elfackla. / Electric torch. Till vänster en fast elfackla, till höger en handhållen.

To the left a fastened electric torch, to the right a handheld one.

Det här är en batteridriven sak, som utstrålar ljus av samma våglängder, som riktig eld gör.  Men om något rör vid den lysande ytan, slocknar den omedelbart.  Den egenskapen gör saken mycket säkrare, än en riktig fackla.

This is a battery-operated thing giving of light of the same wavelengths as real fire.  But if something touches the glowing surface it goes out immediately.  This property makes this thing much safer than a real torch.

© Lena Synnerholm.
Senast ändrad den 24:e juli 2019.

© Lena Synnerholm.
Last changed the 24th of July 2019.