Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Nån Rösax / Naan Roesax

Symbolen för en av nationerna, som finns på Gårdinn.  Befolkningen härstammar i huvudsak från svenskar. Nån Rösax är den enda nation, som har fullt medlemskap, i Federationen Althea. Det gäller dessutom bara landområdena, på kontinenten Nåjje. Resten av planetens befolkning, lever bara under Federationen Altheas beskydd.

The symbol of one of the nations found on Gaardinn. Its population largely descends from Swedes.  Naan Roesax is the only nation with full membership in the Federation of Althea. Furthermore, this only applies to the lands on the continent of Nåjje. The rest of the planet's population only live under the protection of the Federation of Althea.

© Lena Synnerholm.
Senast ändrad den 19:e december 2018.

© Lena Synnerholm.
Last changed the 19th of December 2018.