Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Necheriifoo

Det här är symbolen för en, av dom självständiga staterna på Gårdinn. Det är den som är markerad “7”, på den tredje världskartan. Befolkningen härstammar från fransmän, och är fortfarande kulturellt ganska lika sådana.

This is the symbol for one of the independent states on Gårdinn. It is the one marked “7” on the third world map. The population descends from French and is culturally still rather similar to such.

© Lena Synnerholm.
Senast ändrad den 19:e december 2018.

© Lena Synnerholm.
Last changed the 19th of December 2018.