Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Posikyrkan / Posi Church

Det här är en monoteistisk religion, som uppstått på Monnyjja. Den liknar närmast en ganska liberal tolkning, av den Lutherska versionen kristendom, som den också härstammar från.

This is a Monotheist religion which aroused on Monnyjja. It most closely resembles a rather Liberal interpretation of the Lutheran version of Christianity which it descends from as well.

© Lena Synnerholm.
Senast ändrad den 11:e mars 2019.

© Lena Synnerholm.
Last changed the 11th of Mars 2019.