Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Huvudsida / Main Page

Den här webbplatsen har som ursprungliga avsikt, att göra några av mina filer, tillgängliga på Nätet. Det finns också en hel del information kring dom. All informationen är uppdelad, på olika ämnen. 

This website has as its original purpose to make some of my files accessible on the Net. There is also a great deal of information around these. All this information is divided into different subjects.

Registrerad den 14:e december 2010.
Förstörd tidigast den 10:e januari 2018.
Återuppbyggnad påbörjad den 18:e april 2018.
Återuppbyggnad avslutad den 1:a mars 2019.
Senast uppdaterad den 1:a november 2019.

Registered the 14th of December 2010.
Destroyed at the earliest the 10th of January 2018.
Rebuilding started the 18th of April 2018.
Rebuilding finished the 1st of Mars 2019.
Last updated the 1st of November
 2019.

Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Commersial rights reserved by Lena Synnerholm.