Arthur Wellesley

 

Ingen upphovsrätt. / No copyright.

Arthur Wellesley (1769 – 1852) var en brittisk general och politiker. Han var Storbritanniens statminister 1828 – 30. Dessutom var han den förste, att bära titeln ”hertig av Wellington”.
Arthur Wellesley (1769 – 1852) was a British general and politician. He was the Britain’s prime minister 1828 – 30. Furthermore, he was the first to bear the title “duke of Wellington”.
Text  Komersiella rättigheter reserverade. / Comercial rights reserved.  Lena Synnerholm.
Senast ändrad den 15:e augusti 2017.
Last changed the 15th of August 2017.
Historia (History)
Hem (Home)

News