Nån Rösax

 

Symbolen för en av nationerna, som finns på Gårdinn.  Befolkningen härstammar i huvudsak från svenskar. Nån Rösax är den enda nation, som har fullt medlemskap, i Federationen Althea. Det gäller dessutom bara landområdena, på kontinenten Nåjje. Resten av planetens befolkning, lever bara Federationen Altheas beskydd.

The symbol of one of the nations found on Gårdinn. Its population largely descends from Swedes.  Nån Rösax is the only nation with full membership in the Federation of Althea. Furthermore, this only applies to the lands on the continent of Nåjje. The rest of the planet's population only live under the protection of the Federation of Althea.

© Lena Synnerholm
Senast ändrad den 13:e juni 2017.
Last changed the 13th of June 2017.

Rymdopera (Space Opera)
Hem (Home)

News