Pejora

 

Det här är en av Federationen Altheas medlemsstater, som har sin huvudstad på Fo'ur. Den har sitt ursprung i en utbrytargrupp, ur det förbund av stadsstater, som senare gav upphov till Lamark.  Det lokala majoritetsspråket, härstammar från engelska. Men det har också kraftigt influerats, av holländska och japanska.

This is one of the Federation of Althea's member states having its capital on Fo'ur. It traces its origin to a splinter group of the league of city states which later gave rise to Lamark.  The local majority language descends from English. But it has also been heavily influenced by Dutch and Japanese.

© Krister Sundelin & Lena Synnerholm.
Senast ändrad den 5:e juni 2017.
Last changed the 5th of June 2017. 

Rymdopera (Space Opera)
Hem (Home)

News