Kutakism

 

Den här religionen, är Althernas motsvarighet till judendom. Teologiskt har den fortfarande stora likheter, med uppfattningar som är vanliga, bland nutidens judar. Men anhängarna lever sällan upp, till några judiska klichéer.

This religion is Altherna's equivalent of Judaism. Theologically, it still bears great resemblance to opinions common amongst Jews today. But the adherents rarely live up to any Jewish stereotypes.

© Lena Synnerholm.
Senast ändrad den 12:e juni 2017.
Last changed the 12th of June 2017.

Rymdopera (Space Opera)
Hem (Home)

News