Naurism

 

Det här är en polyteistisk religion, som uppstått på AlthernaGudarna i den anses goda, onda eller i vissa fall neutrala. Dom flesta av religionens anhängare, är överens om, vilka gudar som är vilket. Det finns också en allmän överenskommelse, om gudarnas förmågor och begränsningar. (Allmakt finns alltså inte.) Dessutom lär religionen, att även gudar har kropp och själ. Om deras kroppar förstörs, förlorar dom det mest av sin makt.
Naurismen är kopplad till en magitradition, som heter Eserlyst Serp. Den omfattar fem magiska förmågorVatten (tankeläsning), Jord (extrasensorisk perception), Trä (sändande telepati), Metall (telekinesi) och Eld (astralprojektion). Dom här fem förmågorna, symboliseras av dom fem uddarna, i religionens symbol.

This is a polytheistic religion which arisen on on AlthernaThe gods of it are considered good, evil or in same cases neutral. Most adherents agree on which gods are which. There are also a general agreement on gods' abilities and limitations. (Omnipotence as such does not exist.) Furthermore, this religion teaches that gods also have bodies and souls. If their bodies are destroyed they lost most of their power.
Naurism is connected to a magical tradition named Eserlyst Serp. It covers five magical abilitiesWater
 (mind reading), Earth (extrasensory perception), Wood (sending telepathy), Metal (telekinesis) and Fire (astral projection). These five abilities are symbolised by the five points of the religion's symbol.

© Lena Synnerholm.
Senast ändrad den 12:e juni 2017.
Last changed the 12th of June 2017.

Rymdopera (Space Opera)
Hem (Home)

News