Gorsingism

 

Det här är en monoteistisk religion, som i princip är en vidareutveckling, av den ganska okända sikhismen. Som separat religion, har den uppstått på Altherna.  Där dominerar den regionen Ilemura, på kontinenten Fesibaga. Den har en mer pragmatisk attityd till sex, en sikhismen har idag. Å andra sidan förordnar den vegetarianism.
This is a monotheistic religion which in principle is a further development of the rather obscure Sikhism. As a separate religion it has arisen on AlthernaThere it dominates the region of Ilemura on the continent of Fesibaga. It has a more pragmatic attitude to sex than Sikhism has today. On the other hand, it decrees vegetarianism.

© Lena Synnerholm.
Senast ändrad den 12:e juni 2017.
Last changed the 12th of June 2017.
 

Rymdopera (Space Opera)
Hem (Home)

News