Fritt Fall 206 med svensk översättning

Freefall 206 with Swedish translation.

 

Florence (the anthropomorphised wolf) had just used an outdoor shower stall for lack of anything better.  She put her towel on the ground besides the stall.  There it was pinched by a raccoon which ran away wit it.

Florence (den förmänskligade vargen) hade just använt et utomhusduschbås, i brist på något bättre.  Hon lade sin handduk, på marken bredvid båset.  Där norpades den av en tvättbjörn, som sprang iväg med den.

© Mark Stanley & Lena Synnerholm.
Senast ändrad den 11:e september 2017.
Last changed the 11th of September 2017.

Sajensfiktjen (Science Fiction)
Hem (Home)

News