Fritt Fall 433 - 435 utan text

Freefall 433 – 435 without text.

 

 

Helix (roboten) och Sam (den andra personen) pratar om att gå på bio, samtidigt som Sam äter frukost.  Det jag tycker är lustigt, är vad Sam äter till frukost.  Helix kallar den i sista rutan, för ”binär frukostgegga” (“binary breakfast goo” på engelska).  I det här sammanhanget, betyder ”binär” att den är blandad, av två olika ingredienser.

Helix (the robot) and Sam (the other person) talks about going to a cinema while Sam eats his breakfast.  What I find funny is what Sam eats for breakfast.  In the last panel Helix calls it “binary breakfast goo”.  In this context “binary” means that it is mixed from two ingredients.

© Mark Stanley & Lena Synnerholm.
Senast ändrad den 2:a oktober 2017.
Last changed the 2nd of October 2017.

Sajensfiktjen (Science Fiction)
Hem (Home)

News