Florence och Nickel

Florence and Nickel.

 

Jag gjorde den här bilden, som en del av en kurs jag gick, i digitalt skapande.  Den är ihopklippt av delar, från Fritt Fall 1286 och 1400.  Färgläggningen har jag gjort själv, även om bakgrunden följer originalfärgschemat.

I made this image as part of a course I attended in digital creating.  It is pasted cut-and-past together from parts of Freefall 1286 and 1400.  The colouring I have made myself although the background follows the original colouring scheme.

© Mark Stanley & Lena Synnerholm.
Senast ändrad den 9:e oktober 2017.
Last changed the 9th of October 2017.
Sajensfiktjen (Science Fiction)
Hem (Home)

News