Charles Louis Napoléon Bonaparte

 

 

 

 

Ingen upphovsrätt. / No copyright.

Charles Louis Napoléon Bonaparte (1808 – 1873) var vallonsk-fransk-schweizisk politiker. Hans två första förnamn, kan också stavas Karel Lodewijk, och Karl Ludwig. Det tredje förnamnet kan även stavas, utan akut accent på E:et. Han var Frankrikes president 1848 – 52, och sedan kejsare fram till 1870. Som kejsare kallade han sej Napoléon III. Han var också Frankrikes sista monark.
Charles Louis Napoléon Bonaparte (1808 – 1873) was a Walloon-French-Swiss politician. His two first given names may also be spelled Karel Lodewijk and Karl Ludwig. His third may also be spelled without the acute accent on the E. He was president of France 1848 – 52 and then emperor until 1870. As emperor he called himself Napoléon III. He was also France’ last monarch.

Text  Komersiella rättigheter reserverade. / Comercial rights reserved.  Lena Synnerholm.
Senast ändrad den 15:e augusti 2017.
Last changed the 15th of August 2017.
Historia (History)
Hem (Home)

News