Charles Tristan de Montholon

 

Ingen upphovsrätt. / No copyright.

Charles Tristan de Montholon (1783 – 1853) var fransk officer och spion. Det är värt att notera, att han var en frekvent lögnare. Så varje uppgift som från början kommer från honom, måste om möjligt granskas noga, innan den accepteras som sann.

Charles Tristan de Montholon (1783 – 1853) was a French military officer and spy. It is worth noting that he was a frequent liar. So each statement originally coming from him have to be toughly scrutinized if possible before it is accepted as truthful.
Text  Komersiella rättigheter reserverade. / Comercial rights reserved.  Lena Synnerholm.

Senast ändrad den 15:e augusti 2017.
Last changed the 15th of August 2017.

Historia (History)
Hem (Home)

News