Fakta

Facts
¤ Historia - sökandet efter den objektiva sanningen, om det förflutna.  (History - the search for the objective truth about the past.)
¤ Paleontologi - vetenskapen om förhistoriskt liv.  (Palaeontology - the science of prehistoric life.) 

Hem (Home)

News