Henri Gratien Bertrand

 

Ingen upphovsrätt. / No copyright.

Henri Gratien Bertrand (1773 - 1844) var en fransk officer.  Han var den lojale samurajen, som följer sin fältherre överallt, oavsett vad han gör.  Eftersom fältherren var Napoleone Buonaparte, har jag lite svårt att sympatisera med det.  Men Henri var åtminstone inte dumdristig.  Att ha någon att lita på, är också alltid bra.

Henri Gratien Bertrand (1773 - 1844) was a French military officer.  He was the loyal samurai who follows his warlord everywhere, regardless of what he does.  Since the warlord was Napoleone Buonaparte I have a bit hard to sympathize with this.  But at leas he was not foolhardy.  Having someone to trust is also always good. 

Text  Komersiella rättigheter reserverade. / Comercial rights reserved.  Lena Synnerholm.
Senast ändrad den 15:e augusti 2017.
Last changed the 15th of August 2017.
Historia (History)

Hem (Home)

News