Horatio Nelson

 

Horatio Nelson (1758 – 1805) var en brittisk amiral. Jag tog med honom för att visa, att hans vaxfigur är mycket mer realistisk, än många populära framställningar.
Horatio Nelson (1758 – 1805) was a British admiral. I included him in order to show that his wax figure is much more realistic than many popular depictions.

Komersiella rättigheter reserverade. / Comercial rights reserved.  Lena Synnerholm.
Senast ändrad den 15:e augusti 2017.
Last changed the 15th of August 2017.
Historia (History)
Hem (Home)

News