Hudson Lowe

 

Ingen upphovsrätt. / No copyright.
Hudson Lowe (1769 – 1844) var en brittisk officer och politiker. 1816 – 21 var han guvernör på Saint Helena.

Hudson Lowe (1769 – 1844) was a British military officer and politician. He was governor on Saint Helena 1816 – 21.
Text  Komersiella rättigheter reserverade. / Comercial rights reserved.  Lena Synnerholm.
Senast ändrad den 15:e augusti 2017.
Last changed the 15th of August 2017.
Historia (History)

Hem (Home)

News