La morte di Napoleone

Napoleone Buonapartes död. / The death of Napoleone Buonaparte.

 

Ingen upphovsrätt. / No copyright.

Napoléon Bertrand håller för ögonen med ena handen.
Henri Gratien Bertrand sitter på en stol.
Francesco Antommarchi står vid sängens huvudände.
Arthur Bertrand tittar fram bakom sängen.
Louis Joseph Marchand har stora, mörka polisonger.
Étienne ”Ali” Saint-Denis torkar tårarna med en tygbit.
Jacques Chandelier sitter på knä bakom sängen.
Hortense Bertrand har huvudet i Fanny Bertrands knä.
Fanny Bertrand sitter på en stol.
Jean Baptiste Pierron står till höger om Achille Thomas Archambault.
Jean Abram Noverraz sitter på knä och gråter.
Achille Thomas Archambault torkar tårarna med handen.
Charles Tristan de Montholon gestikulerar mot den döende mannen.
Archibald Arnott har stora, ljusa polisonger.
William Crokat är klädd i röd rock.  

Napoléon Bertrand holds one hand over his eyes.
Henri Gratien Bertrand sits on a chair.
Francesco Antommarchi stands at the bed's head end.
Arthur Bertrand peeps out behind the bed.
Louis Joseph Marchand has large, dark side-buns.
Étienne ”Ali” Saint-Denis wipes his tears with a piece of cloth.
Jacques Chandelier sits on his knees behind the bed.
Hortense Bertrand has her head on Fanny Bertrand's lap.
Fanny Bertrand sits on a chair.
Jean Baptiste Pierron stands to the right of Achille Thomas Archambault.
Jean Abram Noverraz sits on his knees and cries.
Achille Thomas Archambault wipes his tears with his hand.
Charles Tristan de Montholon gesticulates towards the dying man.
Archibald Arnott has large, light side-buns.
William Crokat wears a red coat.

Bildtext i utskriftvänligt format. / Caption in printer-friendly format. (PDF)
Text  Komersiella rättigheter reserverade. / Comercial rights reserved.  Lena Synnerholm.
Senast ändrad den 15:e augusti 2017.
Last changed the 15th of August 2017.
Historia (History)
Hem (Home)

News