Louis Philippe de Capet

 

Ingen upphovsrätt. / No copyright.

Louis Philippe de Capet (1773 – 1850) var en fransk läkare och politiker. 1830 – 48 var han kung av Frankrike. Han var också den siste, att inneha den titeln.
Louis Philippe de Capet (1773 – 1850) was a French physician and politician. 1830 – 48 he was king of France. He was also the last to hold that title.

Text  Komersiella rättigheter reserverade. / Comercial rights reserved.  Lena Synnerholm.

Senast ändrad den 15:e augusti 2017.
Last changed the 15th of August 2017.
Historia (History)
Hem (Home)

News