Magnus Uggla

 

Upphovsrättsstatus okänd. / Copyright status unknown.

Magnus Uggla (född 1954) är en svensk musiker. Han är mest känd för sina texter, som är kritiska till olika samhällsfenomen.
Magnus Uggla (born in 1954) is a Swedish musician. He is most famous for his lyrics which are critical to different phenomena of society.

Text  Komersiella rättigheter reserverade. / Comercial rights reserved.  Lena Synnerholm.

Senast ändrad den 15:e augusti 2017.
Last changed the 15th of August 2017.
Historia (History)
Hem (Home)

News