Maria Letizia Buonaparte

 

Ingen upphovsrätt. / No copyright.

Maria Letizia Buonaparte (1750 – 1836) var korsikanska. Om hon någonsin hade ett jobb, vet jag inte vad det var. Hennes ursprungliga namn, var Maria Letizia Ramolino. Senare blev hon även känd som Laetitia, vilket jag ser som en arkaisering. Samma år som hon skulle fylla 14, gifte hon sej med Carlo Maria Buonaparte (1746 – 85). Han var advokat och jordägare. Tillsammans hade dom tolv barn, av vilka åtta blev vuxna. Dom är dom andra personerna, som listas under namnet Buonaparte.
Maria Letizia Buonaparte (1750 – 1836) was a Corsican. If she ever had a job I don’t know which one it was. Her original name was Maria Letizia Ramolino. Later she also became known as Laetitia which I see as an archaism. Earlier the same year as she turned 14 she married Carlo Maria Buonaparte (1746 – 85). He was a lawyer and landowner. Together they had twelve children out of which eight reached adulthood. They are the other persons listed under the name Buonaparte.

Text  Komersiella rättigheter reserverade. / Comercial rights reserved.  Lena Synnerholm.

Senast ändrad den 15:e augusti 2017.
Last changed the 15th of August 2017.

Historia (History)
Hem (Home)

News