Moga

 

Skriftsystem som anvnds, fr att skriva obokyta.  Det bestr av 98 stavelsetecken, som lses uppifrn och ner, i kolumner frn vnster till hger.  Deras uttal r:
[]/[], []/[ε], [α]/[ɒ], [o]/[ɔ], [ʊ]/[u], [ʉ]/[ө], [y]/[γ].
[h]/[h]/[hε], [hα]/[h]/[hɒ], [ho]/[h]/[hɔ], [hʊ]/[h]/[hu], [hʉ]/[h]/[hө].
[d]/[d]/[dε], [dα]/[d]/[dɒ], [do]/[d]/[dɔ], [dʊ]/[d]/[du], [dy]/[d]/[dγ].
[t]/[t]/[t], [t]/[t]/[tε], [tʊ]/[t]/[tu], [tʉ]/[t]/[tө], [ty]/[t]/[tγ].
[k]/[k]/[kε], [kα]/[k]/[kɒ], [ko]/[k]/[kɔ], [kʉ]/[k]/[kө], [ky]/[k]/[kγ].
[g]/[g]/[g], [g]/[g]/[gε], [gα]/[g]/[gɒ], [gʉ]/[g]/[gө], [gy]/[g]/[gγ].
[j]/[j]/[j], [j]/[j]/[jε], [jo]/[j]/[jɔ], [jy]/[j]/[jγ].
[ɧ]/[ɧ]/[ɧε], [ɧα]/[ɧ]/[ɧɒ], [ɧo]/[ɧ]/[ɧɔ], [ɧʊ]/[ɧ]/[ɧu], [ɧy]/[ɧ]/[ɧγ].
[ɕ]/[ɕ]/[ɕ], [ɕ]/[ɕ]/[ɕε], [ɕo]/[ɕ]/[ɕɔ], [ɕʉ]/[ɕ]/[ɕө], [ɕy]/[ɕ]/[ɕγ].
[s]/[s]/[s], [s]/[s]/[sε], [sα]/[s]/[sɒ], [sʊ]/[s]/[su], [sʉ]/[s]/[sө].
[θ]/[θ]/[θ], [θ]/[θ]/[θε], [θα]/[θ]/[θɒ], [θo]/[θ]/[θɔ], [θʊ]/[θ]/[θu], [θʉ]/[θ]/[θө].
[f]/[f]/[f], [f]/[f]/[fε], [fα]/[f]/[fɒ], [fʊ]/[f]/[fu], [fʉ]/[f]/[fө].
[v]/[v]/[v], [v]/[v]/[vε], [vo]/[v]/[vɔ], [vʊ]/[v]/[vu], [vʉ]/[v]/[vө].
[b]/[b]/[b], [b]/[b]/[bε], [bα]/[b]/[bɒ], [bo]/[b]/[bɔ], [bʉ]/[b]/[bө].
[p]/[p]/[p], [p]/[p]/[pε], [pα]/[p]/[pɒ], [pʊ]/[p]/[pu], [pʉ]/[p]/[pө], [py]/[p]/[pγ].
[r]/[r]/[r], [r]/[r]/[rε], [rα]/[r]/[rɒ], [rʉ]/[r]/[rө], [ry]/[r]/[rγ].
[l]/[l]/[l], [lα]/[l]/[lɒ], [lo]/[l]/[lɔ], [lʉ]/[l]/[lө], [ly]/[l]/[lγ].
[n]/[n]/[n], [no]/[n]/[nɔ], [nʊ]/[n]/[nu], [nʉ]/[n]/[nө], [ny]/[n]/[nγ].
[m]/[m]/[m], [m]/[m]/[mε], [mα]/[m]/[mɒ], [mʊ]/[m]/[mu], [my]/[m]/[mγ].
Ett extra streck till vnster om tecknet, innebr det frsta uttalet.  Ett extra streck till hger, innebr i stllet det sista.  Saknas streck innebr det, det mittersta alternativet.  Fr tecknen i frsta kolumnen, r extra streck obligatoriskt, nr dom anvnds i lpande text.  Hur strecken i praktiken ser ut, visas p bilden nedan.  Det str helt enkelt moga (uttalas [mʊgɒ]), stavat p det verlgset vanligaste sttet.

Writing system used for writing Obokytan.  It consists of 98 syllabograms which are read from the top downwards, in columns from left to right.  The pronunciations are:
[]/[], []/[ε], [α]/[ɒ], [o]/[ɔ], [ʊ]/[u], [ʉ]/[ө], [y]/[γ].
[h]/[h]/[hε], [hα]/[h]/[hɒ], [ho]/[h]/[hɔ], [hʊ]/[h]/[hu], [hʉ]/[h]/[hө].
[d]/[d]/[dε], [dα]/[d]/[dɒ], [do]/[d]/[dɔ], [dʊ]/[d]/[du], [dy]/[d]/[dγ].
[t]/[t]/[t], [t]/[t]/[tε], [tʊ]/[t]/[tu], [tʉ]/[t]/[tө], [ty]/[t]/[tγ].
[k]/[k]/[kε], [kα]/[k]/[kɒ], [ko]/[k]/[kɔ], [kʉ]/[k]/[kө], [ky]/[k]/[kγ].
[g]/[g]/[g], [g]/[g]/[gε], [gα]/[g]/[gɒ], [gʉ]/[g]/[gө], [gy]/[g]/[gγ].
[j]/[j]/[j], [j]/[j]/[jε], [jo]/[j]/[jɔ], [jy]/[j]/[jγ].
[ɧ]/[ɧ]/[ɧε], [ɧα]/[ɧ]/[ɧɒ], [ɧo]/[ɧ]/[ɧɔ], [ɧʊ]/[ɧ]/[ɧu], [ɧy]/[ɧ]/[ɧγ].
[ɕ]/[ɕ]/[ɕ], [ɕ]/[ɕ]/[ɕε], [ɕo]/[ɕ]/[ɕɔ], [ɕʉ]/[ɕ]/[ɕө], [ɕy]/[ɕ]/[ɕγ].
[s]/[s]/[s], [s]/[s]/[sε], [sα]/[s]/[sɒ], [sʊ]/[s]/[su], [sʉ]/[s]/[sө].
[θ]/[θ]/[θ], [θ]/[θ]/[θε], [θα]/[θ]/[θɒ], [θo]/[θ]/[θɔ], [θʊ]/[θ]/[θu], [θʉ]/[θ]/[θө].
[f]/[f]/[f], [f]/[f]/[fε], [fα]/[f]/[fɒ], [fʊ]/[f]/[fu], [fʉ]/[f]/[fө].
[v]/[v]/[v], [v]/[v]/[vε], [vo]/[v]/[vɔ], [vʊ]/[v]/[vu], [vʉ]/[v]/[vө].
[b]/[b]/[b], [b]/[b]/[bε], [bα]/[b]/[bɒ], [bo]/[b]/[bɔ], [bʉ]/[b]/[bө].
[p]/[p]/[p], [p]/[p]/[pε], [pα]/[p]/[pɒ], [pʊ]/[p]/[pu], [pʉ]/[p]/[pө], [py]/[p]/[pγ].
[r]/[r]/[r], [r]/[r]/[rε], [rα]/[r]/[rɒ], [rʉ]/[r]/[rө], [ry]/[r]/[rγ].
[l]/[l]/[l], [lα]/[l]/[lɒ], [lo]/[l]/[lɔ], [lʉ]/[l]/[lө], [ly]/[l]/[lγ].
[n]/[n]/[n], [no]/[n]/[nɔ], [nʊ]/[n]/[nu], [nʉ]/[n]/[nө], [ny]/[n]/[nγ].
[m]/[m]/[m], [m]/[m]/[mε], [mα]/[m]/[mɒ], [mʊ]/[m]/[mu], [my]/[m]/[mγ].
An extra line to the left of the sign means the first pronunciation.  An extra line to the right instead means the last.  Lack of an extra line means the middle alternative.  For the signs of the first column an extra line is mandatory when used in body text.  How the lines look in practice is shown in the image below.  It simply reads moga (pronounced [mʊgɒ]) spelled in the by far most common way.

 

Lena Synnerholm.
Senast ndrad den 13:e juni 2017.
Last changed the 13th of June 2017.

Rymdopera (Space Opera)
Hem (Home)

News