Vänyjåska siffror

Vänyjan numerals.

 

Det vanligaste siffersystemet, som används av måcku.  Det funkar som våra arabiska (ursprungligen indiska) siffror, men har åtta som bas.  Följaktligen står dom för 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 0.

The most common numeral system used by måcku.  It works like our Arabic (originally Indian) numerals but has eight as its base.  Consequently, they stand for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 0.

© Lena Synnerholm.
Senast ändrad den 13:e juni 2017.
Last changed the 13th of June 2017.

Rymdopera (Space Opera)
Hem (Home)

News