Napoleone Buonaparte

 

 

 

Porträttet ovan har empireförsköning. / The portrait above has empire style beautification.

 

 

 

Ingen upphovsrätt. / No copyright.

Napoleone Buonaparte (1769 – 1821) var en korsikansk general. Han betraktas som ett militärt geni. 1799 tog han makten i Frankrike, genom en statskupp. Vid det laget, hade han börjat stava sitt efternamn Bonaparte. Fem år senare utropade han sej till kejsare, under namnet Napoléon I. Den titeln behöll han, tills han besegrades i strid 1815. Vad som hände honom dom sista sex åren, är ämnet för Vad Napoléon I Bonaparte dog av.
Napoleone var gift två gånger. 1796 – 1809 var han gift, med Marie Josèphe Rose Tascher de la Pagerie. Henne lyckades han aldrig få barn med. Från 1810 var han gift, med Maria Ludovica von Habsburg. Med henne hade han en son, som hette Napoleon Franz Joseph Karl. Napoleone hade också många älskarinnor, jag vet inte hur många. (Han var ofta borta längre från sin fru, än han kunde låta bli att ha sex.) En av dom var Maria Łączyńska. Med henne hade han sonen Aleksander Józef. Eftersom hon då var gift Walewska (femininum), fick han efternamnet Walewski (maskulinum). Napoleone hade minst ett barn till, som föddes utom äktenskapet. Det var Charles Léon (han hette Léon i efternamn), som han fick med Eléonore Denuelle (1787 – 1868). Han kan ha haft fler, med det är dom vi känner till.
Napoleone Buonaparte (1769 – 1821) was a Corsican general. He is considered a military genius. In 1799 the seized power in France by a coup d’état. By then he had started to spell his surname Bonaparte. Five years later he proclaimed himself emperor under the name Napoléon I. This title he kept until he was defeated in war 1815. What happened to him the last six years is the subject of What Napoléon I Bonaparte died from.
Napoleone was married twice. 1796 – 1809 he was married to Marie Josèphe Rose Tascher de la Pagerie. Her he never managed to have any children with. From 1810 he was married to Maria Ludovica von Habsburg. With her he had a son who was named Napoleon Franz Joseph Karl. Napoleone had many mistresses too, I don't know how many. (He was often away from his wife longer than he could resist having sex.) One of them was Maria Łączyńska. With her he had the son Aleksander Józef. Since she was then married Walewska (feminine) he got the surname Walewski (masculine). Napoleone had at least one more child who was born outside marriage. It was Charles Léon (he had Léon as his surname) which he had with Eléonore Denuelle (1787 – 1868). He may have had more but these are the ones we know about.

Text  Komersiella rättigheter reserverade. / Comercial rights reserved.  Lena Synnerholm.

Senast ändrad den 15:e augusti 2017.
Last changed the 15th of August 2017.

Historia (History)
Hem (Home)

News