Pascal Kintz

 

Upphovsrättsstatus okänd. / Copyright status unknown.

Pascal Kintz är en fransk toxikolog, det vill säga förgiftningsexpert. Han är en av världens ledande på området. Tyvärr vet jag praktiskt taget inget om honom, förutom vad Ben Weider talat om. Jag har inte heller lyckats hitta honom, på någon version av Wikipedia. Jag har bara hittat referenser till honom.
Pascal Kintz is a French toxicologist, that is, a poisoning expert. He is one of the world’s leading on the subject. Unfortunately, I know virtually nothing about him other than what Ben Weider has told me. Neither have I managed to find him in any version of Wikipedia. I have only found references to him.

Text  Komersiella rättigheter reserverade. / Comercial rights reserved.  Lena Synnerholm.

Senast ändrad den 29:e april 2016.
Last changed the 29th of April 2016.

Historia (History)
Hem (Home)

News