Cynodictis

 
 © BBC

Ett stort rovdjur på Eurasiens savanner, under eocen och oligocen.  I verkligheten var den hälgångare, och inte tågångare.  Djuret tillhörde familjen björnhundar (Amphicyonidae), som var släkt med både hunddjur och björnar.  Familjen finns inte kvar, men jag vet inte varför.

A large carnivore which lived on the savannahs of Eurasia during the Eocene and Oligocene.  In reality it was plantigrade and not digitigrade.  The animal belonged to the bear-dog family (Amphicyonidae) which was related to both canines and bears.  The family does not exist today but I don’t know why.

Text  Komersiella rättigheter reserverade. / Comercial rights reserved.  Lena Synnerholm.
Senast ändrad den 22:a augusti 2017.
Last changed the 22nd of August 2017.
Paleontologi (Palaeontology)
Hem (Home)

News