Brachiosaurus

 
 © BBC

En jättelik, växtätande dinosaurie, som levde mot slutet av jura.  Just det här släktet levde, i västra Nordamerika.  Med en vikt på upp till 70 ton, var den sin tids största landdjur.  Notera att den levde på savanner, där den nästan helt livnärde sej, genom att beta från träden.

A huge herbivorous dinosaur which lived towards the end of the Jurassic.  This particular one was found in western North America.  Weighting up to 70 metric tons (77 short tons or 69 long tons) it was the largest land animal of its time.  Please note that it lived on savannahs where it almost only ate leaves of trees.

Text  Komersiella rättigheter reserverade. / Comercial rights reserved.  Lena Synnerholm.
Senast ändrad den 22:a augusti 2017.
Last changed the 22nd of August 2017.
Paleontologi (Palaeontology)
Hem (Home)

News