Chalicotherium

 
 © BBC

Ett stort, växtätande däggdjur, som levde på savanner i Asien, under oligocen till pliocen.  Liksom dom flesta medlemmar av sin familj, gick djuret på knogarna.  Djurfamiljen dog ut i förhistorisk tid.  Dom närmaste släktingarna idag, är hästdjur, noshörningar och tapirer.  Just det här släktet dog sannolikt ut, för att Asiens grässlätter blev för torra.  Dom träd djuret levde av, törstade helt enkelt ihjäl.

A large, herbivorous mammal which lived on the savannahs of Asia during Oligocene to Pliocene.  Like most of the members of its family it walked on its knuckles.  The animal family died out in prehistoric times.  The closest relatives today are horses, rhinos and tapirs.  This particular genus probably died out because the plains of Asia become too dry.  The trees the animal lived from simply thirsted to death.

Text  Komersiella rättigheter reserverade. / Comercial rights reserved.  Lena Synnerholm.
Senast ändrad den 22:a augusti 2017.
Last changed the 22nd of August 2017.
Paleontologi (Palaeontology)
Hem (Home)

News